0
0

محصولات تقویت ساقه مو و موهای آسیب دیده

روغن نارگیل قیمت : 35,000 تومان
قیمت : 350,000 تومان
روغن میکس ضد ریزش مو و تقویت ریشه مو قیمت : 50,000 تومان
قیمت : 550,000 تومان
روغن ماکادمیا قیمت : 60,000 تومان
قیمت : 700,000 تومان
روغن جوجوبا قیمت : 60,000 تومان
قیمت : 700,000 تومان
روغن میکس تقویت کننده ساقه مو و رشد طولی مو قیمت : 50,000 تومان
قیمت : 550,000 تومان