0
0

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش

یکی از معضلات این کار نداشتن اطلاعات کافی،عدم آموزش اصولی و یا ترجمه کتابهای خارجی میباشد که مناسب فضای کار کشور ما نبوده ودر ایران کارآمد نیستند.بیشتر کتابها به صورت تئوری بوده و در عمل هیچ کدام از روشهای در کتاب به کار شما نمی آید.
خیلی از کسانی که در این کار مشغول به فعالیت بودند به علت گرفتن مشاوره از کسانی که خود را صاحب نظر در این رشته میدانستند کار را شروع کرده ولی در حال حاضر از هیچ کدامشان خبری نیست،چون هیچ کدامشان اطلاعات کافی در این رشته نداشتند.
یک عده از کسانی که به این کار وارد شدند،فریب ارقام نجومی درآمد این کار را خوردند ولی وقتی وارد شدند دیدند که سرابی بیش نبوده.دلیل اصلی این اتفاق فقط طمع هر دو طرف میباشد.چه کسانی که پول گرفتند و چه کسانی که پول دادند.شعارشان هم این بود که از شما تضمینی خرید میکنیم.این باعث سرازیر شدن پولهای باد آورده به این صنف شد.کسانی که این کار را میکردند هیچ وقت به فکر پیدا کردن بازار مصرف نبودند و فقط بازی پول مهم بود و بس.
ما اینها را گفتیم که بدانید و فریب این تبلیغات دروغ را نخورید.
این کار صبر و حوصله میخواهد و مانند یک کشاورزی که در طول سال یک بار محصول میفروشد نباید انتظار درآمد ماهیانه داشت.
بسیاری از افراد باعث تحمیل هزینه های هنگفت و بدون بازگشت به کسانی شدند که تازه وارد این بازار میشدند.
پس انتخاب اینکه از چه شرکتی در این کار مشاوره گرفته و یا با چه کسی این کار را شروع میکنید از همه کارها مهم تر است.
این شرکت با دارا بودن ادوات و تجهیزات وتجربه کافی در این رشته آماده همکاری با تمام افراد حقیقی و حقوقی و یا شرکت های دولتی میباشد.ما با در نظر گرفتن شرایط و امکانات و توان مالی ، بهترین گزینه را برای شروع به شما پیشنهاد میکنیم.
برای مشاوره و آموزش با ما تماس بگیرید.